IGEday i hållbarhetsrapporten

Det krävs ett långsiktigt och konsekvent arbete för att öka mångfald och säkra inkludering på ett företag. Att delta i IGEday är ett konkret exempel.

Om ditt företag deltar i IGEday, missa inte att ta med det i hållbarhetsrapporten som en aktivitet för hur ni arbetar för jämställdheten på er arbetsplats. Här nedan har vi lyft fram hur fem företag har presenterat sin återkommande medverkan. 

Öka jämställdheten
På sida 37 i Billeruds årsrapport för 2021 kan du läsa mer om deras deltagande i IGEday.

Billerud driver ett flertal riktade initiativ för att långsiktigt öka mångfalden och säkra inkludering. I första hand fokuserar de på att uppnå en bättre balans mellan könen och öka andelen av kvinnorna i koncernen totalt, även på chefsnivå. Från 2020 till 2021 har de ökat andel kvinnor i bolaget från 23.8% till 25% och kvinnor i ledande positioner från 23.8 till 26.7%. Ett av initiativen de driver är Introduce a Girl to Engineering (IGE). För att exemplifiera de initiativ de gör för att öka andel kvinnor skriver de i sin årsrapport:

Record attendance at this year’s IGEday During the year, BillerudKorsnäs once more was the main partner for Introduce a Girl to Engineering day (IGEday). The aim of IGEday is to increase interest in technology and engineering among young women. 170 young people participated in this year’s event, a record number of participants, enabled by the event being held online.

Södra vill öka ungdomars intresse för naturkunskap, teknik och matematik, samtidigt som de vill bygga broar mellan näringsliv och skola. De har ökat andel kvinnliga nytillsatta chefer från att 29% i 2020 till 34% i 2021. Såhär skriver de i sin årsrapport om sitt deltagande i IGEday:

Vi vill öka ungdomars intresse för naturkunskap, teknik och matematik och är därför engagerade i bland annat IGE day (Introduce a Girl to Engineering day), Tekniksprånget och i ett pilotprojekt inom ramen för Maker tour – Mot nya höjder. Genom att vara en del i att bygga broar mellan näringsliv och skola stärker vi vår långsiktiga kompetensförsörjning.

Säkra långsiktig kompetensförsörjning

På sida 35 i Södras årsrapport för 2021 kan du läsa mer om deras deltagande i IGEday.
Inspirera nästa generation av innovatörer och ledare
På sida 35 i Volvo Cars årsrapport skriver de om sitt jämställdhetsarbete.

Volvo Cars vill inspirera nästa generation av innovatörer och ledare – de har gjort ett åtagande att ha 50/50 kvinnor och män approach vid rekrytering och behöver därav vidga sin talangpool för att klara detta. Volvo vill vara Employer of choice för människor som vill göra skillnad.  for people who want to make a difference.

På Volvo Cars i Olofström, hade vi förmånen att välkomna en grupp unga kvinnor som var nyfikna på teknik och ingenjörskonst. Det var inspirerande för oss att träffa dem och ge dem insikter som kan påverka deras val till framtida yrken. Målet som är satt av organisationen bakom IGE dagen (www.womengineer.org), att tills 2030, varannan student som tar examen från ett tekniskt program ska vara en kvinna, är viktigt för oss för att vi ska kunna vara ett framgångsrikt företag. För att nå det målet, behöver vi ha inställningen att varje dag, är en IGEdag! Vi kommer att kontinuerligt ha skolkontakter inte bara på universitetsnivå men också på lågstadienivå, för att visa hur spännande ett tekniskt yrke kan vara!

WSP har sett en 5 procent årlig ökning av representation av kvinnor i underrepresenterade grupper Year-over-year increase in the representation of women and under-represented groups. De skriver om sitt deltagande i IGEday: 

Genom att visa unga tjejer och icke-binära allt spännande som WSPs medarbetare gör är förhoppningen att några av deltagarna blir så pass inspirerade att de väljer ingenjörsyrket. Att engagera sig i IGEday för att skapa intresse för ingenjörsyrket är en självklarhet för oss. Vi försöker inspirera och motivera via både samtal och aktiviteter under dessa dagar och det vi får tillbaka från dessa ungdomar är fantastiskt.

Öka antal ingenjörer - bredda ingenjörspoolen

Läs WSPs årsrapport här.
Öka antalet ingenjörer - bredda ingenjörspoolen
På sidan 31-32 i AFRYs årsrapport skriver de om sitt jämställdhetsarbete.

AFRY anser att de kan påskynda den generella utvecklingen av inkluderings- och mångfaldsområdet genom ett ökat fokus på genus och särskilt kvinnliga ledare. I början av 2021 satte de målet att bli 40 procent kvinnliga ledare till 2030. I slutet av 2021 var siffran 23,5 procent. Såhär skriver de om sin medverkan i IGEday. 

Samhället skriker efter ingenjörskompetens och vi måste se till att fler utbildar sig till tekniska yrken. Vi vill bidra till att fler tjejer och ickebinära får upp ögonen för ingenjörsyrket, som fortfarande är tydligt mansdominerat. Därför är vi glada att delta i IGEday (Introduce a Girl to Engineering day), som anordnas av Womengineer.! Målet är att de efter en dag på AFRY går hem med känslan av att de kan vara med och skapa ett hållbart samhälle, förklarar Sawen Shaket, sponsor, initiativtagare och projektledare för AFRYs arrangemang.

Tips på delmål att hänvisa till i rapporteringen

  • Lyfta kvinnliga förebilder
  • Öka antal ingenjörer som utbildas 
  • Bredda ingenjörspoolen
  • Inspirera nästa generation av innovatörer och ledare
  • Säkra långsiktig kompetensförsörjning
  • Bygga broar mellan näringsliv och skola
Rulla till toppen