Läs våra rapporter

Varje år efter IGEday frågar vi deltagarna hur deras syn på teknik har förändrats. Vi samlar sedan resultatet i en utvärderingsrapport som ligger till grund för nästa års IGEday.

Inspiration är skolans bästa komplement

I 2024 års rapport fokuserade vi på IGEdays roll som komplement till skolans värld. Våra slutsatser var:

 1. Skolan måste sätta tekniken i sin kontext för att utveckla tjejers intresse
 2. IGEday breddar kunskapen om vad ett tekniskt yrke kan handla om
 3. Fler kvinnliga ingenjörer leder till ännu fler kvinnliga ingenjörer

Näringslivets guide till framtiden

I 2023 års rapport fokuserade vi på värdet för de medverkande företagen av att engagera sig i IGEday. Våra slutsatser var:

 1. IGEday är en konkret aktivitet som stärker mångfald och inkludering
 2. Att möta tonårstjejer är en strategi för långsiktig kompetensförsörjning
 3. Att få testa på livet som ingenjör är effektiv inspiration

Nyfikenhet kan inte köpas för pengar

I 2022 års rapport fokuserade vi på frågan om och hur företag kan ge nya perspektiv på begreppet teknik till en ung tjej år 2022. Våra slutsatser var:

 1. IGEday får störst effekt när det återkommer under hela tonåren
 2. Ett lyckat IGEday är att få testa själv och träffa en ingenjör
 3. Potentialen för en jämställd ingenjörsbransch finns hos dem där IGEday blir en ögonöppnare

Teknisk kunskap är en demokratifråga

I 2021 års rapport fokuserade vi på IGEdays demokratiska betydelse. Våra slutsatser var:

 1. Våga fokusera på enbart tjejer/icke-binära
 2. Friskolor är mer IGEday-vänliga än kommunala
 3. Digitala IGEdays når glesbygden
 4. Gruppanmälningar skapar aha-upplevelser
 5. Värdefullt när näringslivet och skolan möts

Vikten av personliga möten

I 2020 års rapport listade vi de mönster vi sett i form av deltagarnas incitament att anmäla sig till IGEday. Våra slutsatser var:

 1. IGEday behövs för att möta inspirationsgapet
 2. Förebilder är avgörande
 3. Hållbarhet är ett uppskattat tema
 4. Sociala medier spelar stor roll för att nå målgruppen

How to inspire girls to pursue engineering

I 2019 års rapport drog vi slutsatser användbara för företagen som anordnar IGEday. Våra slutsatser var:

 1. Tjejer älskar teknik – tro inget annat
 2. Tala till tjejerna, inte om dem
 3. Matte anses svårt – låt oss utmana den självuppfyllande profetian
 4. En personlig kontakt är avgörande – säg hej till Gen Z!
 5. Be VD att skriva under på SDG#5 – jämställdhet behöver adresseras på högsta nivå

Vanliga frågor och svar

Hur anmäler man sig som företag?

Anmälan för IGEday 2023 har inte öppnat ännu, men vill ni som företag anmälda ert intresse att delta ber vi er att kontakta oss direkt!

Hur kommer man i kontakt med er?

Man kontaktar oss via det här formuläret.

Föreläser ni om era rapporter?

Självklart! Vi föreläser gärna för er.

Rulla till toppen