Tips inför mötet med dina IGEday-deltagare

Empatiskt och aktivt lyssnande

Det är viktigt att vara medveten om att ungdomar har olika förutsättningar och historier bakom sig.

Introducera er för deltagarna

Ett sätt för dig och dina kollegor att introducera er för deltagarna kan vara att ni var och en svarar på följande frågor:
– Vad heter du?
– Hur skulle du beskriva dig själv som 15-åring med ett ord?
– Vad är din främsta passion i livet?

Ställ frågor för att deltagarna själva ska kunna utforska sina tankar kring teknik

Det är lättare att utmana sina föreställningar om ingenjörsyrket och sitt teknikintresse om man får konkreta frågor att ta ställning till. 

Exempelfrågor: 
Vad tänker du om ditt framtida yrke? 
Är det något du utesluter från ditt framtida yrke, och varför?
Skulle du beskriva dig själv som tekniskt lagd? 
Känner du dig någon gång kreativ, och i så fall i vilka situationer? 
Är det någon skillnad mellan att vara teknisk och kreativ, vad är det i så fall? 

Framtidsspana tillsammans

Diskutera tillsammans i grupp (en stor eller flera mindre) vad ni tror att framtiden kommer behöva i form av kompetenser och lösningar. 

Exempelfrågor:
Vad ser vi för tekniktrender idag? 
Vilka är framtidens största utmaningar?
Vad tror du världen kommer att behöva mer av?
Om du fick välja ett område att få vara med och utveckla, vad skulle det vara?
Hur ser din drömarbetsplats ut?

På vilket sätt kommer ert företag skapa nytta i framtiden? Ha era egna svar förberedda och avsluta med att presentera dem.

Var personlig och dela med dig av dina egna erfarenheter

Genom att själv öppna upp och bjuda på dig själv blir det lättare för deltagarna att dela med sig. Men tänk på att personlig inte är samma sak som privat!

Gör ditt bästa!

Alla deltagare kommer inte vara engagerade. Vi gör alla vårt bästa för att väcka intresse, men ibland funkar det inte. Eller så kommer ingen veta om det ni gör på IGEday gav någon effekt förrän om ytterligare 10 år. Oavsett är ett bra sätt för att öka engagemanget att du använder deltagarnas namn och riktar dina frågor direkt till en person och fördelar ordet så att alla blir sedda, tilltalade och får en chans.

Rulla till toppen