Marie Ideström

Intervju med Kristina på Södra – om hur man lyckas som företag på IGEday

Södra medverkar på IGEday för att vi ser det som viktigt för vår och Sveriges framtida konkurrenskraft att få vara med och inspirera unga tjejer i tidig ålder till ingenjörsyrket, som traditionellt är mansdominerat. Genom IGEday vill vi vara med och lägga grunden för framtidens nya kvinnliga ingenjörer och dagen är ett viktigt bidrag till vår och branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Intervju med Annika på I3tex – om hur man lyckas som företag på IGEday

Vi är med på IGEday därför att vi tycker det är viktigt att visa och informera unga tjejer och icke-binära om vad man kan jobba med som ingenjör. Vi tror att informationen gör att tjejerna kan göra välgrundade val när det gäller att välja utbildning och inriktning i livet, och kan vi radera fördomarna om teknikyrken tror vi att det gör att fler kommer välja det spåret. Vi har en stor brist på ingenjörer idag och behöver bli många fler, och vi vill visa att teknikbranschen är något för alla – oavsett kön!

Scroll to Top