Gruppanmälan vs individuella anmälningar. Hur ska man tänka och planera som företag?

Sedan några år tillbaka kan lärare eller annan skolpersonal anmäla större grupper till IGEday. I den här texten beskriver vi varför vi tar emot gruppanmälningar, hur man som företag ska planera sin dag, samt lite allmänna tips för ett lyckat IGEday.

Varför tar Womengineer emot gruppanmälningar?

Varje år, efter avslutat IGEday, gör vi en utvärderingsrapport. Vi frågar deltagarna vad de tyckte om dagen, hur den har ändrat deras syn på teknik och om de skulle vilja veta mer.

Slutsatserna är tydliga. Dagen har som störst effekt på dem som innan upplevde att de hade ”lite eller inget teknikintresse alls”. Potentialen är alltså som störst hos den deltagare som tidigare inte övervägt en teknisk utbildning men som under dagen fått en aha-upplevelse.

Eller som en gruppanmäld deltagare själv kommenterade dagen:

”Tack för att ni lyfter upp oss tjejer. Nu vet jag mycket mer om ingenjörsyrket och det kanske blir den utbildningen i framtiden. Vem vet…”.

IGEday breddar perspektivet på teknik, och att delta kan mycket väl spela en roll i ett framtida utbildningsval, även om deltagaren kanske inte tänker på det under själva dagen.

En annan gruppanmäld deltagare resonerade såhär:

”Jag kanske inte blir ingenjör men nu vet jag åtminstone vad en sådan gör”.

Hur ska man som företag planera om man har en grupp anmäld från samma skola?

För att lyckas ser vi att det kräver två grundläggande förutsättningar.

Det första är insiktsfull skolpersonal som förstår att deras elever är långt ifrån klara med vad som intresserar dem och vad de har fallenhet för. Den här aspekten arbetar vi på Womengineer med och förbereder lärare som gjort gruppanmälningar med vad vi förväntar oss av deras elever som deltar. Helt enkelt, vår Code of Conduct – kom i tid, visa respekt och intresse för företaget, håll dig till gruppen, och så vidare.

Från företagets håll behöver man vara medveten om att en redan bestämd gruppdynamik kan skapa osäkerhet för den deltagare som vanligtvis inte tar så mycket plats. Därför kan gruppövningar där deltagarna själva inte får bestämma gruppens sammansättning vara bra att använda sig av. Det kan också vara bra att ändra på gruppens sammansättning under dagen.

Kanske behöver man även som företag vara beredd på att moderera och ta ledarskapet.

En vanlig fördom är att gruppanmälda deltagare inte vill vara där

Detta är oftast inte sant. Även om det kan kännas så under själva dagen.

En bekräftelse på det här kan tydas i förra årets dryga 800 enkätsvar då 80% menar att de blev mer intresserade av ingenjörsyrket tack vare IGEday, och då var nästan hälften av dem gruppanmälda. Majoriteten hävdade dessutom att det är troligt eller mycket troligt att de kommer söka sig till en ingenjörsutbildning i framtiden och 88% kan tänka sig att delta på IGEday igen nästa år.

Vi får också positiva kommentarer från lärare som år efter år anmäler sina elever. En lärare berättar:

”Det var en helt annan grupp av tjejer jag fick tillbaka efter IGEday. Vissa bytte till och med gymnasieval.”

Några allmänna tips!

  1. Börja med att berätta spelreglerna för dagen. Vill ni till exempel inte att telefoner ska användas, var tydliga med det.
  2. Dela upp gruppen under dagen i olika sammansättningar. Var lyhörda och iaktta beteenden.
  3. En positiv sak med en grupp är att de kommer träffa varandra igen. Utnyttja det. Be dem återvända till skolan med reflektioner. Skapa ett ”vi-moment” under dagen som de kan återknyta till senare.

Om ni som företag tvekar inför att ta emot en grupp är ni alltid välkomna att bolla era funderingar med oss i ett samtal. Kontakta oss om så är fallet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen