Intervju med Kristina på Södra – om hur man lyckas som företag på IGEday

Hej Kristina, varför är det viktigt för er att medverka i IGEday?
Södra medverkar på IGEday för att vi ser det som viktigt för vår och Sveriges framtida konkurrenskraft att få vara med och inspirera unga tjejer i tidig ålder till ingenjörsyrket, som traditionellt är mansdominerat. Genom IGEday vill vi vara med och lägga grunden för framtidens nya kvinnliga ingenjörer och dagen är ett viktigt bidrag till vår och branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Hur går ett IGEday till hos er?
IGEday hos Södra har samma grundkoncept fördelat på de affärsområden som medverkar vid olika orter. Vi försöker ge tjejerna en övergripande bild av Södra utifrån vilka vi är, vad vi gör och varför vi medverkar på IGEday. Sedan brukar vi hålla oss till en halvdag fylld med interaktiva moment och besök i de verksamheter som deltar.

Om det är ett fysiskt event så bjuder vi på fika eller lunch och varvar de interaktiva momenten där tjejerna själva får delta med samtal med några av våra kvinnliga ingenjörer och tekniker. Vi har även haft lite olika former av gemensam aktivitet som t ex frågestund. Vi avrundar med att i någon form ge utrymme för tjejerna att utvärdera sin dag hos oss.

På grund av pandemin kommer IGEday i år köras digitalt, och hur det går till beskrivs nedan.

IGEday 2021 anordnades, precis som 2022 digitalt via en helt ny studio.

Vad tror ni främst bidrog till att ni fick så bra feedback från era deltagare på IGEday 2021?
Då vi med ganska kort varsel fick ställa in IGEday 2020, så var det viktigt för oss att få möjlighet att delta 2021 trots rådande pandemi och ett osäkert läge kring möjligheten att kunna anordna ett fysiskt IGEday.

Vi beslutade oss relativt tidigt att öppna upp för ett digitalt event och köra IGEday gemensamt för alla medverkande affärsområden/enheter inom Södra. Vi hade precis fått en digital studio på plats på Södras huvudkontor som vi använde oss av. Den positiva feedbacken tror vi mycket var kopplat till att vi var så samspelta, öppna och transparenta i vårt upplägg.

Det viktiga var inte det perfekta, utan att vi var med. Att det var digitalt blev sekundärt, när vi kunde visa förinspelade filmer där några av våra medarbetare fick berätta om sin bakgrund av teknik, och ingenjörskap, och att vi kunde bjuda med våra kvinnliga ingenjörer och tekniker i samtal med våra inbjudna tjejer. Det blev lyckat!

Dessutom hade vi en person i studion som inledde dagen och tog gästerna mellan de olika programpunkterna. Vi körde en kortare version på ca 2 timmar och det kändes som ett lagom upplägg när allt var digitalt, allt blir mycket mer ”intensivt” i tid då. Vi känner att vi lyckades förmedla vårt budskap med att lyfta vetskapen om vad en ingenjör kommer ifrån och kan tänkas arbeta med, både generellt men framför allt hos oss på Södra, som har så många olika ingångar.

Läs mer om Södras IGEday här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen